Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2014

klikk
Mnie na niczym nie zależy, wiesz?
Na niczym. Oprócz ciebie.
Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos.
Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi.
— Stanisław Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle

May 04 2014

klikk
1947 416d
Reposted fromJessicaa Jessicaa
klikk
2007 f3f0 500
Reposted frommydearestwatson mydearestwatson

April 30 2014

klikk
0312 a5c5
Reposted frommadsounds madsounds

April 21 2014

klikk
[...] Boże użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło [...]
— Stephen King – Miasteczko Salem
Reposted frompieprzycto pieprzycto
klikk
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto
klikk
9673 f3e9
Reposted bymru3 mru3

April 20 2014

klikk
chciałabym umieć z Tobą rozmawiać, ale widocznie nie dane jest nam się porozumieć
— a szkoda
Reposted fromalmostlover almostlover vialonesome lonesome
klikk
4357 99a8 500
Reposted fromlonesome lonesome
klikk
1007 67c9
Reposted fromtake-care take-care viapikkumyy pikkumyy
klikk
"Kto jest sam, ten w niedzielę bywa w dwójnasób samotny."
— Christine Grän – "Córka Dziwki"
klikk
0713 ffbd
klikk
1420 716c
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
klikk
Brudne powietrze nas zmienia,  Jakby szczęście poszło razem z intelektem na melanż.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
klikk
0977 c563
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
klikk
0479 52be
Reposted fromM74Funky M74Funky
klikk
0546 41e8
Reposted fromM74Funky M74Funky
klikk
0530 dee1
Reposted fromB-like-butter B-like-butter

April 05 2014

1919 7c11
Reposted fromdeviate deviate viagivemeheaven givemeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl